Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny - informacje

 

Dane teleadresowe

Adres
ul. Lubelska 16,
22-170 Rejowiec Fabryczny ,
Powiat: Chełmski
Telefon
48 82 566-32-77
Fax
48 82 566-47-28
E-mail

Strona internetowa
NIP
564-14-32-701
REGON
000527813

Herb Miasta Rejowiec Fabryczny

Herb Miasta Rejowiec Fabryczny

Lokalizacja Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny

Dodatkowe informacje

URZĄD MIASTA

22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
Tel. 48 82 5663277 Faks. 48 82 5664728

NIP: 564-14-32-701 REGON: 000527813

 

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

22-170 Rejowiec Fabryczny

ul. Lubelska 16

NIP: 563-21-58-407 REGON: 110198132

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto

Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny w banku:

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Konto Miasto: 35 1540 1144 2114 6400 0938 0001
 
Konto dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
81 8191 1013 2004 4000 0718 0005
 
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"
ul. Lubelska 24A Rejowiec Fabryczny
w każdy wtorek w godz. 13.00 - 17.00

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pani Katarzyna Żółkiewska - Malicka

adres e-mail: katarzyna.zolkiewska(at)zeto.lublin.pl

tel. 609 389 097


W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, od 1 kwietnia 2012 r. Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny zapewnia wszystkim zainteresowanym, przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

W myśl ustawy Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny na swój koszt zapewnia dostęp do tłumacza. Osoba uprawniona musi zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza w Sekretariacie Urzędu, drogą mailową: i n f o@rejowiec.pl.pl lub faxem nr 825664728 w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zdarzeniem, z wyjątkiem wypadków nagłych.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
22-12-2020
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
14-02-2013